Πώς να σχεδιάσετε την κερδοφορία

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να σχεδιάσετε την κερδοφορία
Πώς να σχεδιάσετε την κερδοφορία

Βίντεο: Πώς να σχεδιάσετε την κερδοφορία

Βίντεο: Πώς να φτιάξετε σωστά το βιογραφικό σας - 03/11/2014 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Κερδοφορία σημαίνει έναν οικονομικό δείκτη της αποδοτικότητας της παραγωγής, ο οποίος πραγματοποιείται στην επιχείρηση και ο οποίος μπορεί να αντικατοπτρίζει συνολικά το αποτέλεσμα της χρήσης υλικών, νομισματικών και εργατικών πόρων.

Πώς να σχεδιάσετε την κερδοφορία
Πώς να σχεδιάσετε την κερδοφορία

Οδηγίες

Βήμα 1

Βρείτε την προβλεπόμενη κερδοφορία χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: διαιρέστε το προβλεπόμενο κέρδος με το κόστος παραγωγής και πολλαπλασιάστε με το 100%.

Βήμα 2

Καθιερώστε μια σχέση μεταξύ του ποσού του κέρδους και της αξίας του επενδυμένου κεφαλαίου. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τον δείκτη κερδοφορίας στη δραστηριότητα πρόβλεψης κερδών. Ταυτόχρονα, συγκρίνετε το εκτιμώμενο κέρδος μεταξύ των πραγματικών και προγραμματισμένων (αναμενόμενων) επενδύσεων.

Βήμα 3

Υπολογίστε την προγραμματισμένη συνολική κερδοφορία των συγχωνεύσεων ως την αναλογία του προγραμματισμένου λογιστικού κέρδους προς τη μέση ετήσια προγραμματισμένη αξία όλων των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων παραγωγής συν τυποποιημένο κεφάλαιο κίνησης.

Βήμα 4

Προσδιορίστε την πραγματική συνολική κερδοφορία με τη μορφή κέρδους του ισολογισμού σε σχέση με τη μέση ετήσια πραγματική αξία της αξίας των παγίων στοιχείων, καθώς και τα κανονικοποιημένα περιουσιακά στοιχεία που δεν πιστώθηκαν από την τράπεζα.

Βήμα 5

Με τη σειρά τους, τα πραγματικά υπόλοιπα των κανονικοποιημένων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται βάσει των υπολοίπων τους στον ισολογισμό μείον το ποσό που οφείλεται στους προμηθευτές για τις αποδεκτές πληρωμές αξιώσεις, η προθεσμία των οποίων δεν έχει ακόμη φτάσει και σε άλλους προμηθευτές για όλους τους λογαριασμούς παραδόσεις.

Βήμα 6

Βρείτε το επίπεδο της προγραμματισμένης κερδοφορίας, το οποίο εξαρτάται από το ποσό του κέρδους και από τον όγκο των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής. Εκτιμώμενη κερδοφορία σημαίνει την αναλογία του ποσού του κέρδους του ισολογισμού μείον την πληρωμή των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής, τις σταθερές πληρωμές, το κέρδος που κατευθύνεται στον επιδιωκόμενο σκοπό και τους τόκους τραπεζικών δανείων.

Βήμα 7

Προσδιορίστε τον δείκτη της προγραμματισμένης κερδοφορίας για συγκεκριμένα προϊόντα, ο οποίος αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των δαπανών υλοποιημένης και ζωντανής εργασίας για την παραγωγή αγαθών. Για παράδειγμα, στη μηχανολογία ή σε άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες, η προγραμματισμένη κερδοφορία ορίζεται ως η αναλογία του προγραμματισμένου κέρδους προς την τιμή κόστους μείον το κόστος των χρησιμοποιημένων καυσίμων, πρώτων υλών, ενέργειας, υλικών και εξαρτημάτων.

Δημοφιλή από το θέμα