Πώς να υπολογίσετε την αποζημίωση αποχώρησης

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε την αποζημίωση αποχώρησης
Πώς να υπολογίσετε την αποζημίωση αποχώρησης

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε την αποζημίωση αποχώρησης

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (tutorial της online εφαρμογής του ergasiaka-gr.net) 2023, Ιανουάριος
Anonim

Η αποζημίωση αποζημίωσης είναι μια εγγυημένη πληρωμή σε έναν υπάλληλο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 178, 81 και 84 του εργατικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η ορθότητα του υπολογισμού και ο χρόνος της πληρωμής αυτού του οφέλους ελέγχονται από κρατικούς φορείς.

Πώς να υπολογίσετε την αποζημίωση αποχώρησης
Πώς να υπολογίσετε την αποζημίωση αποχώρησης

Οδηγίες

Βήμα 1

Η βάση για την καταβολή αποζημίωσης αποζημίωσης είναι η εντολή του επικεφαλής της επιχείρησης. Η παραγγελία καθορίζει το άρθρο με το οποίο απολύεται ο εργαζόμενος, καθώς και την εντολή για την πληρωμή της αποζημίωσης. Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί στον υπάλληλο σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή καταβληθεί σε ποσό μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπει ο νόμος. Αυτό πρέπει να ορίζεται στη σύμβαση εργασίας με τον εργαζόμενο ή στη συλλογική σύμβαση της επιχείρησης.

Βήμα 2

Για να υπολογίσετε σωστά την αποζημίωση αποχώρησης, πρέπει: Να γνωρίζετε την παράγραφο του άρθρου 178 του Εργατικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την οποία ο εργαζόμενος απολύεται, καθώς το ποσό της πληρωμής εξαρτάται από αυτό. Για παράδειγμα, εάν η απόλυση πραγματοποιήθηκε λόγω μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση αποζημίωσης, το ύψος του οποίου ισούται με τις μέσες αποδοχές του εργαζομένου. Και εάν η απόλυση υπαλλήλου συνδέεται με τη στρατολόγησή του στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, τότε η αποζημίωση θα πρέπει να καταβάλλεται σύμφωνα με το μέγεθος των μέσων αποδοχών δύο εβδομάδων.

Βήμα 3

Υπολογίστε τις μέσες μηνιαίες αποδοχές ενός υπαλλήλου που παραιτείται.

Βήμα 4

Υπολογίστε το ποσό των μισθών που πράγματι συγκεντρώθηκαν για τις ημέρες εργασίας κατά την περίοδο χρέωσης (η περίοδος χρέωσης ισούται με τους τελευταίους 12 ημερολογιακούς μήνες που προηγούνται του μήνα απόλυσης).

Βήμα 5

Υπολογίστε τις μέσες ημερήσιες αποδοχές ενός υπαλλήλου.

Βήμα 6

Υπολογίστε τον αριθμό των ημερών που εργάστηκε πραγματικά από τον υπάλληλο κατά την περίοδο χρέωσης.

Βήμα 7

Υπολογίστε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών τον μήνα που ακολουθεί την ημέρα απόλυσης.

Βήμα 8

Έτσι, για να υπολογιστεί η αποζημίωση αποχώρησης, είναι απαραίτητο να πολλαπλασιαστεί το μέσο ημερήσιο εισόδημα με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών τον μήνα που ακολουθεί την ημέρα της απόλυσης του εργαζομένου. Τα μέσα ημερήσια κέρδη υπολογίζονται διαιρώντας το ποσό των μισθών που πράγματι συγκεντρώθηκαν για τις ημέρες που εργάστηκαν κατά την περίοδο χρέωσης με τον αριθμό των ημερών που πραγματικά εργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είναι σημαντικό οι πληρωμές άδειας ασθενείας και οι αποδοχές διακοπών να μην περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του μέσου μισθού.

Δημοφιλή από το θέμα