Πώς να εκτελείτε υπηρεσίες βάσει της πράξης

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να εκτελείτε υπηρεσίες βάσει της πράξης
Πώς να εκτελείτε υπηρεσίες βάσει της πράξης

Βίντεο: Πώς να εκτελείτε υπηρεσίες βάσει της πράξης

Βίντεο: 357. Πως να κατοχυρώσετε ένα Domain Name στο papaki.gr 2022, Νοέμβριος
Anonim

Στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά την εγγραφή της αποδοχής και της μεταφοράς υπηρεσιών ή έργων, μια πράξη εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Ο πελάτης είναι ένα ενδιαφερόμενο άτομο για τη σύνταξη μιας πράξης για την εργασία που εκτελείται, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει προβλήματα με τη φορολογία των εισπραχθέντων εσόδων. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν προβλέπει τη νομιμοποίηση των υπηρεσιών ή των έργων που παρέχονται τόσο για τα κέρδη όσο και για τον φόρο προστιθέμενης αξίας, η οποία αναφέρεται στους κανόνες για τη διατήρηση της φορολογικής λογιστικής.

Πώς να εκτελέσετε υπηρεσίες βάσει της πράξης
Πώς να εκτελέσετε υπηρεσίες βάσει της πράξης

Είναι απαραίτητο

  • - Βιβλίο λογιστικής ολοκληρωμένων έργων και υπηρεσιών ·
  • - πράξη και εφαρμογή των δημοσιεύσεων.

Οδηγίες

Βήμα 1

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την εργασία από τον ανάδοχο · σε περίπτωση ελλείψεων, ο πελάτης πρέπει να εκπονήσει μια κατάλληλη πράξη και με αυτήν τη μορφή να ενημερώσει τον ανάδοχο για αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν παρέχεται η κατάρτιση μιας πράξης.

Βήμα 2

Ταυτόχρονα, εάν εκτελούνται σύνθετες ραδιομηχανικές, κατασκευές, εγκαταστάσεις και άλλα έργα ή υπηρεσίες, χωριστές κανονιστικές διατάξεις προβλέπουν ότι είναι ευθύνη των μερών να επισημοποιήσουν την αποδοχή της εργασίας ή των υπηρεσιών που εκτελούνται από τον πελάτη χρησιμοποιώντας μια πράξη. Η εγκεκριμένη τυποποιημένη μορφή της "Πράξης αποδοχής ολοκληρωμένων συμβατικών εργασιών και υπηρεσιών" αναφέρεται σε οργανισμούς που εκτελούν εργασίες επισκευής, κατασκευής, εγκατάστασης και άλλες εργασίες.

Βήμα 3

Μια τέτοια πράξη πρέπει να υπογραφεί από δύο μέρη, σε περίπτωση διαφωνίας κατά την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο, η πράξη δεν θα θεωρείται έγκυρη εάν ένα μέρος αρνήθηκε να υπογράψει την πράξη για δικαιολογημένους λόγους. Η πράξη εκτελείται με βάση τα δεδομένα του "Βιβλίου λογιστικής των έργων και των υπηρεσιών που εκτελέστηκαν" και συμπληρώνεται με τον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων, υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένα άτομα και των δύο μερών.

Βήμα 4

Μετά την εγγραφή της πράξης, το Πιστοποιητικό της καθιερωμένης φόρμας εφαρμόζεται για υπολογισμούς. Οι υπηρεσίες που εκτελούνται, η εργασία, το κόστος που προκύπτει θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα πρωτεύοντα έγγραφα με βάση το κόστος, το οποίο περιλαμβάνεται ως το άμεσο κόστος της εργασίας που προβλέπεται από την εκτίμηση, αλλά αυτό περιλαμβάνει και άλλα κόστη που δεν περιλαμβάνονται στο τιμές μονάδας. Οι εργασίες για την επισκευή, τον εκσυγχρονισμό και την ανακατασκευή των αντικειμένων πρέπει να επισημοποιηθούν από τον «Νόμο για την αποδοχή και παράδοση εκσυγχρονισμένων, ανακατασκευασμένων και επισκευασμένων αντικειμένων».

Βήμα 5

Σε αυτήν την περίπτωση, ο λογιστής, με βάση την πράξη, κάνει την καταχώριση: Χρέωση "Επένδυση σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" Αρ. 08 - Πίστωση "Διακανονισμοί με εργολάβους" Αρ. 60. Έτσι δαπανώνται τα έξοδα εκσυγχρονισμού και ανοικοδόμησης, που πραγματοποιούνται με σύμβαση. Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η ανοικοδόμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται με οικονομικό τρόπο, πρέπει να γίνουν τα εξής: Χρέωση «Επένδυση σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» Αρ. 08 - Πίστωση «Βοηθητική παραγωγή» Νο. 23.

Βήμα 6

Σε άλλες περιπτώσεις, δεν έχει δημιουργηθεί υποχρεωτικό έντυπο και τα μέρη μπορούν ανεξάρτητα να αναπτύξουν τη δική τους εκδοχή για την αποδοχή και τη μεταφορά εργασίας και να το διορθώσουν με τις σχετικές συμβάσεις κατόπιν συμφωνίας των μερών. Εάν η σύμβαση δεν προβλέπει την κατάρτιση διμερούς πράξης, τότε το αίτημα του πελάτη να το συντάξει είναι παράλογο.

Δημοφιλή από το θέμα