Τι είναι η υποβιβασμός

Τι είναι η υποβιβασμός
Τι είναι η υποβιβασμός

Βίντεο: Τι είναι η υποβιβασμός

Βίντεο: Υποβιβασμός της ΑΕΚ 2022, Νοέμβριος
Anonim

Αρχικά, ο όρος υποτίμηση φάνηκε να περιγράφει τη διαδικασία στις συνθήκες του χρυσού προτύπου, όταν το περιεχόμενο σε χρυσό μιας νομισματικής μονάδας μειώνεται. Στις σύγχρονες συνθήκες, η υποτίμηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία η συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος έχει μειωθεί σημαντικά έναντι των σκληρών νομισμάτων, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν το δολάριο ΗΠΑ και το ευρώ.

Τι είναι η υποβιβασμός
Τι είναι η υποβιβασμός

Η υποτίμηση θεωρείται ως μείωση της αγοραστικής δύναμης του εθνικού νομίσματος. Αλλά σε αντίθεση με τον πληθωρισμό, όταν ένα νόμισμα υποτιμάται στην τοπική αγορά, η υποτίμηση είναι μια ευρύτερη έννοια που επηρεάζει τις σχέσεις με άλλα ξένα νομίσματα. Οι διαδικασίες υποτίμησης δεν μπορούν να περιληφθούν στο πλαίσιο μιας περιοχής, καθώς περιγράφουν την αναλογία των συναλλαγματικών ισοτιμιών διαφορετικών νομισμάτων.

Η υποτίμηση μπορεί να συμβεί σε περίπτωση υψηλού πληθωρισμού και επιδείνωσης του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, όταν οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές.

Μετά την κατάργηση του χρυσού νομισματικού ισοδύναμου, οι εθνικές τράπεζες της χώρας άρχισαν να χρησιμοποιούν την υποτίμηση ως εργαλείο για τη διαχείριση του εθνικού νομίσματος. Προκαλείται όχι μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες, αλλά και από την απόφαση των ρυθμιστικών αρχών. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η επίσημη απόσβεση, η άρνηση σύνδεσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος από τα νομίσματα άλλων χωρών, η άρνηση στήριξης του νομίσματος και ούτω καθεξής. Μετά την υποτίμηση, είναι δυνατόν να επιτευχθεί αύξηση του κόστους των εισαγωγών και μείωση του κόστους των εξαγωγών, η οποία με τη σειρά της επιλύει προβλήματα όπως η βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγαθών στη διεθνή αγορά και η τόνωση των εγχώριων παραγωγή.

Διάκριση μεταξύ ανοιχτής και κρυφής υποτίμησης. Σε περίπτωση ανοικτής υποτίμησης, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Τα αποσβεσμένα χαρτονομίσματα αποσύρονται από την κυκλοφορία ή ανταλλάσσονται με νέα πιστωτικά χρήματα, ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία είναι αρκετά χαμηλή και αντιστοιχεί στην απόσβεση των παλαιών χρημάτων. Η κρυφή υποτίμηση εμφανίζεται με μείωση της πραγματικής αξίας μιας νομισματικής μονάδας σε σχέση με ξένα νομίσματα, αλλά όχι με την απόσυρση των αποσβεσμένων χρημάτων από την κυκλοφορία. Η ανοικτή υποτίμηση οδηγεί σε μείωση των τιμών των εμπορευμάτων, ενώ η λανθάνουσα υποτίμηση προκαλεί αλλαγές στις τιμές.

Δημοφιλή από το θέμα