Πώς να βρείτε το κέρδος της επιχείρησης

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να βρείτε το κέρδος της επιχείρησης
Πώς να βρείτε το κέρδος της επιχείρησης

Βίντεο: Πώς να βρείτε το κέρδος της επιχείρησης

Βίντεο: Πως να ξεκινήσετε μία επιχείρηση 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Η απόκτηση σταθερού εισοδήματος είναι ο κύριος στόχος κάθε επιχειρηματία. Έτσι, το κέρδος μιας επιχείρησης χαρακτηρίζει το θετικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της, το οποίο επιτυγχάνεται όταν τα εισοδήματα υπερβαίνουν το κόστος.

Πώς να βρείτε το κέρδος της επιχείρησης
Πώς να βρείτε το κέρδος της επιχείρησης

Οδηγίες

Βήμα 1

Το κέρδος της εταιρείας είναι ο πιο σημαντικός οικονομικός δείκτης των δραστηριοτήτων της. Μια εταιρεία μπορεί να αποκομίσει κέρδος μόνο εάν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που παράγει έχουν αρκετά υψηλή ζήτηση, δηλαδή ικανοποιεί τις υλικές και μη υλικές ανάγκες των τελικών καταναλωτών.

Βήμα 2

Το ποσό του κέρδους ισούται με τη νομισματική αξία του πλεονάσματος των εσόδων από έξοδα. Το εισόδημα της επιχείρησης είναι τα έσοδα από την πώληση μεταποιημένων προϊόντων. Τα έξοδα είναι το κόστος παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού, πρώτων υλών, την απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων, τη διαφήμιση και την πώληση των παραγόμενων αγαθών ή υπηρεσιών.

Βήμα 3

Διάκριση μεταξύ λογιστικού και οικονομικού κέρδους. Το λογιστικό κέρδος είναι το προκύπτον εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού. Αυτός ο τύπος κέρδους δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος που δεν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία, δηλ. λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συναλλαγές που αντικατοπτρίζονται στην τεκμηρίωση με τη μορφή λογιστικών καταχωρίσεων. Εξαιρούνται τα ποσά των χαμένων κερδών (κόστος ευκαιρίας).

Βήμα 4

Το οικονομικό κέρδος μιας επιχείρησης είναι μια οικονομική αξία ίση με τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και των εξόδων της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή το οικονομικό κέρδος είναι ίσο με το λογιστικό κέρδος μείον την εκτίμηση των χαμένων κερδών. Είναι ένας σημαντικός χρηματοοικονομικός δείκτης που προσδιορίζει τη θέση μιας εταιρείας στην αγορά.

Βήμα 5

Ένα θετικό αποτέλεσμα δείχνει ότι βρίσκεται σε θέση χρηματοοικονομικής ισορροπίας. Μια αρνητική τιμή υποδηλώνει ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει πτώχευση εάν δεν ληφθούν ορισμένα μέτρα. Έτσι, το οικονομικό κέρδος είναι ένας δείκτης της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Δημοφιλή από το θέμα