Πώς να υπολογίζετε τα έξοδα ψυχαγωγίας

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίζετε τα έξοδα ψυχαγωγίας
Πώς να υπολογίζετε τα έξοδα ψυχαγωγίας

Βίντεο: Πώς να υπολογίζετε τα έξοδα ψυχαγωγίας

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πώς θα φτιάξετε μόνοι σας μια απλή εφαρμογή Εσόδων-Εξόδων με το Excel! 2023, Ιανουάριος
Anonim

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του, ο οργανισμός αντιμετωπίζει την ανάγκη να πραγματοποιήσει ορισμένες δραστηριότητες που βοηθούν στην απόκτηση συγκεκριμένων οφελών κατά τη σύναψη επιχειρηματικών συμβάσεων και την επικοινωνία με τους αντισυμβαλλομένους. Αυτά τα έξοδα αναφέρονται συνήθως ως έξοδα ψυχαγωγίας της εταιρείας. Δεδομένου ότι δεν ορίζονται σαφώς στους κανονισμούς, οι λογιστές αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα στη λογιστική τους.

Πώς να υπολογίζετε τα έξοδα ψυχαγωγίας
Πώς να υπολογίζετε τα έξοδα ψυχαγωγίας

Οδηγίες

Βήμα 1

Ανατρέξτε στη νομοθεσία. Σχεδόν η μόνη αναφορά για τα έξοδα ψυχαγωγίας βρίσκεται μόνο στην Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 94 με ημερομηνία 06.10.1992. Λέει ότι αυτά τα κόστη σχετίζονται με το κόστος των εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σχετίζονται με την υποδοχή και την εξυπηρέτηση εκπροσώπων άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών που ήρθαν να διαπραγματευτούν με σκοπό τη διατήρηση ή τη δημιουργία αμοιβαία επωφελής συνεργασίας. Τα έξοδα φιλοξενίας περιλαμβάνουν: το κόστος μεταφοράς, τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες μπουφέ, καθώς και την πληρωμή για τις υπηρεσίες μεταφραστών.

Βήμα 2

Συμπεριλάβετε τα έξοδα ψυχαγωγίας στα λογιστικά σας αρχεία ως έξοδα για τις κανονικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Πρέπει να αναγνωρίζονται κατά την περίοδο αναφοράς όταν δεσμεύτηκαν, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πραγματικής πληρωμής. Απεικονίστε πλήρως τα έξοδα ψυχαγωγίας σας.

Βήμα 3

Απεικονίστε τα έξοδα φιλοξενίας ανοίγοντας ένα δάνειο στο λογαριασμό 26 "Γενικά έξοδα" ή στο λογαριασμό 44 "Έξοδα προς πώληση". Πρέπει να ανοίξει μια χρέωση στον λογαριασμό 60 "Διακανονισμοί με εργολάβους και προμηθευτές", λογαριασμός 71 "Διακανονισμοί με υπόλογους" ή λογαριασμός 76 "Διακανονισμοί από διαφορετικούς πιστωτές και οφειλέτες".

Βήμα 4

Εάν τα έξοδα ψυχαγωγίας σχετίζονται με την κατασκευή κεφαλαίου, την ανακατασκευή, τον εκσυγχρονισμό ή την απόκτηση πάγιων στοιχείων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, τότε τα αναφέρετε στη χρέωση του λογαριασμού 08 "Επενδύσεις σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" και, στη συνέχεια, συμπεριλάβετε τα στο αρχικό κόστος των άυλων στοιχείων περιουσιακά στοιχεία ή πάγια περιουσιακά στοιχεία. Εάν αυτά τα έξοδα σχετίζονται με την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων, πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή κινητών αξιών, τότε πρέπει να διαγραφούν στη χρέωση του λογαριασμού 91.2 "Άλλα έξοδα".

Βήμα 5

Προσθέστε φιλοξενία στις φορολογικές δηλώσεις. Για τη μείωση του ποσού εισοδήματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εκείνα τα κόστη που σχετίζονται με τις πωλήσεις και την παραγωγή και αναφέρονται στην ενότητα 2 του άρθρου 264 του Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα έξοδα ψυχαγωγίας πρέπει να έχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Δημοφιλή από το θέμα