Πώς να λάβετε τόκους για δάνειο

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να λάβετε τόκους για δάνειο
Πώς να λάβετε τόκους για δάνειο

Βίντεο: Πώς να λάβετε τόκους για δάνειο

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θέλουν να πάρουν δάνειο | AlphaNews 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Ορισμένοι οργανισμοί κατά τη διάρκεια των οικονομικών τους δραστηριοτήτων αποκτούν κάποια αξία από τα χρηματικά ποσά που λαμβάνονται βάσει της δανειακής σύμβασης. Κατά κανόνα, πρέπει να πληρώσετε τόκους για τη χρήση δανεισμένων χρημάτων. Φυσικά, τέτοια έξοδα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη λογιστική και στη φορολογική λογιστική.

Πώς να λάβετε τόκους για δάνειο
Πώς να λάβετε τόκους για δάνειο

Οδηγίες

Βήμα 1

Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό των τόκων αναφέρεται στη σύμβαση δανείου, δηλαδή, το μέγεθος του επιτοκίου για τη χρήση κεφαλαίων πρέπει να διευκρινίζεται στους όρους του κανονιστικού εγγράφου. Μπορείτε επίσης να καταρτίσετε ένα πρόγραμμα πληρωμών τόκων που θα χρησιμεύσει ως προσθήκη στη σύμβαση.

Βήμα 2

Εάν χρησιμοποιείτε δανεισμένα χρήματα για να αγοράσετε πάγια περιουσιακά στοιχεία, αλλά οι τόκοι συγκεντρώνονται πριν από την παραλαβή των αξιών, τότε περιλαμβάνονται στο πραγματικό κόστος παραγωγής. Λοιπόν, εάν μετά, τότε το ποσό των τόκων περιλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα.

Βήμα 3

Όταν λαμβάνετε υπόψη τέτοιες πράξεις, κάντε τις καταχωρίσεις:

D51 "Λογαριασμός διακανονισμού" ή 50 "Ταμείο" K66 "Διακανονισμοί για βραχυπρόθεσμα δάνεια και δάνεια" ή 67 "Διακανονισμοί για μακροπρόθεσμα δάνεια και δάνεια" - έχει ληφθεί δάνειο ·

Д60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές και εργολάβους" К51 "Λογαριασμός διακανονισμού" ή 50 "Ταμείο" - το πάγιο περιουσιακό στοιχείο καταβλήθηκε με έξοδα δανεισμού χρημάτων.

D08 "Επενδύσεις σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" К60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές και εργολάβους" - το πάγιο έχει ληφθεί.

Δ19 "Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των αποκτηθέντων αξιών" К60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές και εργολάβους" - Λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ "εισροής".

Βήμα 4

Εάν καταβληθεί τόκος πριν από την παραλαβή του παγίου περιουσιακού στοιχείου, κάντε αλληλογραφία των τιμολογίων:

D08 "Επενδύσεις σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία" К 66 "Διακανονισμοί για βραχυπρόθεσμα δάνεια και δάνεια" ή 67 "Διακανονισμοί για μακροπρόθεσμα δάνεια και δανεισμούς" υπο λογαριασμός "Τόκοι" - αντικατοπτρίζεται το μηνιαίο ποσό τόκων βάσει της δανειακής σύμβασης.

Δ 66 "Διακανονισμοί για βραχυπρόθεσμα δάνεια και δάνεια" ή 67 "Διακανονισμοί για μακροπρόθεσμα δάνεια και δανεισμούς" υπο λογαριασμός "Τόκοι" K51 "Λογαριασμός διακανονισμού" ή 50 "Ταμείο" - καταβαλλόμενοι μηνιαίοι τόκοι βάσει της δανειακής σύμβασης.

Βήμα 5

Εάν καταβλήθηκε τόκος μετά την αγορά του ακινήτου, καταγράψτε το ως εξής:

Δ91 "Λοιπά έσοδα και έξοδα" δευτερεύων λογαριασμός "Λοιπά έξοδα" K66 "Διακανονισμοί βραχυπρόθεσμων δανείων και δανείων" ή 67 "Διακανονισμοί μακροπρόθεσμων δανείων και δανείων" δευτερεύων λογαριασμός "Τόκοι" - οι τόκοι συσσωρεύονται βάσει της δανειακής σύμβασης.

D 66 "Διακανονισμοί για βραχυπρόθεσμα δάνεια και δανεισμούς" ή 67 "Διακανονισμοί για μακροπρόθεσμα δάνεια και δανεισμούς" δευτερεύων λογαριασμός "Τόκοι" K51 "Λογαριασμός διακανονισμού" ή 50 "Ταμείο" - αντικατοπτρίζει την πληρωμή τόκων βάσει της δανειακής σύμβασης.

Βήμα 6

Στη φορολογική λογιστική, λάβετε υπόψη τους τόκους της σύμβασης δανείου ως μέρος των μη λειτουργικών εξόδων. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι περιλαμβάνει μόνο το οριακό μέρος (υπολογίστε το χρησιμοποιώντας το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας).

Δημοφιλή από το θέμα