Πώς να αποκτήσετε τελωνειακή άδεια

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αποκτήσετε τελωνειακή άδεια
Πώς να αποκτήσετε τελωνειακή άδεια

Βίντεο: Πώς να αποκτήσετε τελωνειακή άδεια

Βίντεο: Η νομοθεσία προβλέπει πως θα αποκτήσετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Στις 30 Ιουλίου 2011, τέθηκε σε ισχύ μια νέα έκδοση της "Συμφωνίας για τους κανόνες αδειοδότησης στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου αγαθών". Σύμφωνα με αυτήν τη νομοθετική πράξη, η ισχύς της άδειας τελωνειακού μεταφορέα δεν μπορεί να ξεκινήσει περισσότερο από 3 μήνες αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εγγράφων για την καταχώρισή της. Επομένως, υπολογίστε εκ των προτέρων ακριβώς όταν σκοπεύετε να ξεκινήσετε τη δραστηριότητά σας ως τελωνειακός μεταφορέας, ώστε να μην χάνετε χρόνο ή χρήμα.

Πώς να αποκτήσετε τελωνειακή άδεια
Πώς να αποκτήσετε τελωνειακή άδεια

Οδηγίες

Βήμα 1

Καταχωρίστε τον οργανισμό σας ως νομικό πρόσωπο στις φορολογικές αρχές και λάβετε στατιστικούς κωδικούς που υποδεικνύουν τον τύπο δραστηριότητας (μεταφορά). Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό.

Βήμα 2

Κατασκευάστε έναν στόλο και ενοικιάστε ή αγοράστε και ασφαλίστε γκαράζ, αποθήκες και επισκευές.

Βήμα 3

Επικοινωνήστε με το Υπουργείο Μεταφορών για άδεια μεταφοράς, όπου θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

- αντίγραφα των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης ·

- πιστοποιητικό εγγραφής στις φορολογικές αρχές ·

- αντίγραφα εγγράφων για το δικαίωμα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης οχημάτων και του τεχνικού διαβατηρίου τους ·

- πληροφορίες σχετικά με τους υπαλλήλους ·

- αντίγραφα πιστοποιητικών ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων ή αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης ·

- Πιστοποιητικό ασφάλισης.

Βήμα 4

Μετά από αυτό, θα χρειαστεί να εργαστείτε στην εγχώρια αγορά μεταφορών για τουλάχιστον 3 χρόνια πριν μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση στο υποκατάστημα της Τελωνειακής Ένωσης για άδεια.

Βήμα 5

Προσκαλέστε έναν τελωνειακό υπάλληλο να σας εκδώσει πιστοποιητικό ότι τα οχήματά σας είναι κατάλληλα για μεταφορά υπό τελωνειακές σφραγίδες και σφραγίδες.

Βήμα 6

Ρίξτε μια ματιά στην Ενοποιημένη λίστα εμπορευμάτων στα οποία ισχύουν περιορισμοί και απαγορεύσεις εξαγωγής και εισαγωγής προτού συνάψετε συμβάσεις εξωτερικού εμπορίου.

Βήμα 7

Προετοιμάστε τα ακόλουθα έγγραφα:

- αντίγραφα των συστατικών εγγράφων της επιχείρησης ·

- αντίγραφα των συμβάσεων εξαγωγής-εισαγωγής που έχουν συναφθεί ·

- αντίγραφα εγγράφων για το δικαίωμα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης οχημάτων και των τεχνικών διαβατηρίων τους ·

- πληροφορίες για τους υπαλλήλους ·

- αντίγραφα πιστοποιητικών ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων ή αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης ·

- πιστοποιητικό ανοιχτών τραπεζικών λογαριασμών ·

- αποσπάσματα από τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις, επικυρωμένα από τον επικεφαλής ·

- έκθεση ελεγκτή σχετικά με την κατάσταση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ·

- τραπεζική εγγύηση;

- συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (μία για κάθε τρίμηνο κατά τα τελευταία 3 χρόνια) ·

- Πιστοποιητικό ασφάλισης.

Βήμα 8

Ο όρος έκδοσης άδειας είναι 30 ημέρες. Θα ισχύει για 3 ή 6 χρόνια, κατόπιν επιλογής της εταιρείας και με τη συγκατάθεση της Τελωνειακής Ένωσης.

Δημοφιλή από το θέμα