Πώς να προσδιορίσετε την απόδοση ενός ομολόγου

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να προσδιορίσετε την απόδοση ενός ομολόγου
Πώς να προσδιορίσετε την απόδοση ενός ομολόγου
Anonim

Τα ομόλογα είναι χρεωστικοί τίτλοι. Το ομόλογο πιστοποιεί τη σχέση δανείου μεταξύ του ιδιοκτήτη της ασφάλειας, που είναι ο δανειστής, και του οργανισμού που εξέδωσε το ομόλογο (ο δανειολήπτης). Ως επενδυτικό αντικείμενο, ένα ομόλογο μπορεί να φέρει ένα συγκεκριμένο εισόδημα στον ιδιοκτήτη του. Υπάρχουν ειδικές μέθοδοι υπολογισμού για τον προσδιορισμό της απόδοσης ενός ομολόγου.

Πώς να προσδιορίσετε την απόδοση ενός ομολόγου
Πώς να προσδιορίσετε την απόδοση ενός ομολόγου

Οδηγίες

Βήμα 1

Υπολογίστε την απόδοση του κουπονιού στο ομόλογο. Αποτελείται από περιοδικές πληρωμές με τη μορφή μόνιμων πληρωμών για συγκεκριμένο αριθμό ετών. Το ποσό των εσόδων από κουπόνια καθορίζεται από την οικονομική αξιοπιστία του οργανισμού που εξέδωσε την ασφάλεια. Όσο υψηλότερη είναι η αξιοπιστία του οργανισμού έκδοσης, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό. Οι πληρωμές με κουπόνια μπορούν να πραγματοποιηθούν με σταθερό επιτόκιο, να ευρετηριαστούν ή να πληρωθούν μαζί με τον κύριο κατά την εξαργύρωση του ομολόγου.

Βήμα 2

Αξιολογήστε τη δυνατότητα απόκτησης εσόδων από αλλαγές στην αξία του ομολόγου. Αυτή η απόδοση ομολόγων είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης για μια δεδομένη περίοδο. Αυτός ο τύπος εισοδήματος έχει νόημα αν αγοράσετε ένα ομόλογο με έκπτωση (σε τιμή κάτω από την ονομαστική τιμή).

Βήμα 3

Σκεφτείτε να κερδίσετε εισόδημα από επανεπένδυση των τόκων που αποκτήθηκαν από το ομόλογο Αυτός ο τύπος εισοδήματος είναι σημαντικός εάν θέλετε να αγοράσετε μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Βήμα 4

Για ακριβή εκτίμηση της απόδοσης ενός ομολόγου, χρησιμοποιήστε ένα σχετικό μέτρο εισοδήματος ανά μοναδιαίο κόστος. Διάκριση μεταξύ τρέχουσας και τελικής απόδοσης ομολόγων.

Βήμα 5

Υπολογίστε την τρέχουσα απόδοση ενός ομολόγου, η οποία αντικατοπτρίζει την τρέχουσα ετήσια απόδοση ενός τίτλου σε σχέση με το κόστος απόκτησής του. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: D1 = (C1 + K) * 100%, όπου D1 είναι η τρέχουσα κερδοφορία.

C1 - το ποσό του εισοδήματος ·

K - ποσοστό αγοράς ομολόγων.

Βήμα 6

Υπολογίστε την τελική απόδοση, η οποία λαμβάνει υπόψη την αλλαγή στην αξία του ομολόγου. D2 = ((C2 + D) / (K * T)) * 100%; όπου

D2 - συνολική απόδοση ομολόγων.

C2 - το συνολικό εισόδημα, Δ - έκπτωση, δηλ. αλλαγή στην αξία του ομολόγου.

Rate - ποσοστό αγοράς ομολόγων, T είναι η περίοδος κατοχής του ομολόγου (αριθμός ετών).

Βήμα 7

Κατά την αξιολόγηση της απόδοσης ενός ομολόγου, λάβετε επίσης υπόψη τους φόρους και τον πληθωρισμό.

Δημοφιλή από το θέμα