Κοινωνική ευθύνη: έννοια και τύποι

Πίνακας περιεχομένων:

Κοινωνική ευθύνη: έννοια και τύποι
Κοινωνική ευθύνη: έννοια και τύποι

Βίντεο: Κοινωνική ευθύνη: έννοια και τύποι

Βίντεο: Κοινωνική κινητικότητα (ορισμός και τύποι) -Ελλ. υπότιτλοι 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι γενικά αποδεκτοί κοινωνικοί κανόνες. Εάν ένα άτομο, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, μια επαγγελματική ομάδα ή το κράτος στο σύνολό του δεν συμμορφώνεται με τους υπάρχοντες κανόνες, τα θεμέλια και τις παραδόσεις, και αυτό μπορεί να διαταράξει την κανονική πορεία των γεγονότων, τότε μιλάμε για την κοινωνική τους ευθύνη, εκφράζεται σε μια συγκεκριμένη μορφή.

Κοινωνική ευθύνη - ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους
Κοινωνική ευθύνη - ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους

Η κοινωνική ευθύνη είναι μια συλλογική κατηγορία που συνδυάζει ηθικές, νομικές και φιλοσοφικές αρχές. Αυτός είναι ένας διφορούμενος όρος, η ερμηνεία του οποίου εξαρτάται από το ποια σφαίρα της ζωής της κοινωνίας αφορά αυτή η ευθύνη (πολιτική και κρατική κατάσταση, οικονομία, ιθαγένεια, ηθική και ηθική κ.λπ.). Αν και σε καθημερινό επίπεδο, η ουσία του είναι προφανής σε οποιονδήποτε - είναι η κατανόηση των συνεπειών των ενεργειών τους ή της αδράνειας τους σε διαφορετικές καταστάσεις.

ένας από τους ορισμούς του όρου
ένας από τους ορισμούς του όρου

Εννοια

Ο πιο κοινός ορισμός της κοινωνικής ευθύνης είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ένα άτομο σε σχέση με άλλα άτομα και η ευθύνη απέναντί ​​τους σύμφωνα με τις υποσχέσεις που έχουν γίνει. Με τη στενή έννοια της λέξης, κοινωνική ευθύνη σημαίνει την αντικειμενική αναγκαιότητα ενός αντικειμένου ή υποκειμένου που είναι υπεύθυνο για παραβίαση των κοινωνικών κανόνων. Κατά γενικό κανόνα, η κοινωνική ευθύνη νοείται ως η σχέση μεταξύ ενός ατόμου και μιας κοινωνίας, η παρουσία ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και για τους δύο, η εφαρμογή των οποίων έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει κανονικές συνθήκες για τη συλλογική ζωή. Ο θεσμός των κοινωνικών κανόνων και κανόνων οφείλει την προέλευσή του στην κοινωνική φύση του ανθρώπου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να υπάρχουν μόνοι. Αλλά ταυτόχρονα, οι ενέργειες και η συμπεριφορά ενός ατόμου επηρεάζουν τα συμφέροντα άλλων μελών της κοινωνίας, και επομένως υπόκεινται σε έλεγχο από την κοινωνία. Έτσι προκύπτουν κοινωνικές υποχρεώσεις. Ακόμα και ο Immanuel Kant έγραψε: "Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την ανθρωπότητα στο πρόσωπό του."

Προβολές

Δεν υπάρχει οριστική απάντηση στο ερώτημα «πόσα είδη κοινωνικής ευθύνης μπορεί να υπάρχουν». Ο λόγος είναι ότι το κριτήριο του διαχωρισμού είναι οι κοινωνικοί κανόνες και κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία. Και ο αριθμός τους είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια λόγω του δυναμισμού των ιστορικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον κόσμο, καθώς και της ποικιλίας των σφαιρών της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επομένως, η ταξινόμηση βασίζεται σε ορισμένους λόγους στους οποίους πραγματοποιείται.

  1. Πρώτα απ 'όλα, αυτός είναι ο διαχωρισμός της κοινωνικής ευθύνης ανάλογα με τον βαθμό της κοινότητας των ανθρώπων σε προσωπικό ή κοινό.
  2. Εάν η βάση είναι ο βαθμός ευθύνης ενός ατόμου για τις πράξεις του έναντι άλλων ανθρώπων και του κράτους, η κοινωνική ευθύνη χωρίζεται σε ηθικά και νομικά. Αυτή η ταξινόμηση καλείται από δικηγόρους "σύμφωνα με τις μεθόδους ρύθμισης και εκτέλεσης." Από τη μία πλευρά, η ευθύνη ενός ατόμου βασίζεται στην αίσθηση του καθήκοντός του και της ηθικής του υποχρέωσης, και από την άλλη, πραγματοποιείται υπό την επίδραση μέτρων εξαναγκασμού ή φόβου. Η νομική ευθύνη σχετίζεται με τους νομικούς κανονισμούς που ισχύουν στο κράτος.
  3. Στις μελέτες των κοινωνιολόγων, χρησιμοποιείται μια εκτεταμένη ταξινόμηση «σύμφωνα με τους κοινωνικούς ρόλους». Σε τελική ανάλυση, οι δραστηριότητες κάθε ατόμου είναι πολύ διαφορετικές και καλύπτουν διαφορετικούς τομείς: πολιτική, οικονομία, αστικές σχέσεις, επαγγελματική δραστηριότητα, οικογενειακή ζωή κ.λπ.
  4. Η ευθύνη που σχετίζεται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες ενός ατόμου κατανέμεται σε μια ειδική κατηγορία. Στο έργο των δασκάλων, των γιατρών, των δικαστών, των επιστημόνων και των μηχανικών, κ.λπ., προβλέπονται μέτρα ευθύνης για παραβιάσεις του «κώδικα τιμής».
  5. Η αρχή του διαχωρισμού της κοινωνικής ευθύνης σε τύπους ανάλογα με τη βιομηχανική της σχέση ή ανάλογα με τον τομέα στον οποίο εφαρμόζεται έχει διαμορφώσει την κατηγορία της ειδικής κοινωνικής ευθύνης.Συγκεκριμένα, αυτές είναι επιχειρηματικές, εταιρικές, βιομηχανικές, οργανωτικές, κόμμα, θρησκευτικές και άλλες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ενός ατόμου για τον εαυτό του.

Ο κατάλογος των τύπων κοινωνικής ευθύνης θεωρείται "ανοιχτός", καθώς υπάρχουν τόσα είδη κοινωνικής ευθύνης στην κοινωνία όσο υπάρχουν κανόνες και γενικά αποδεκτοί κανόνες σε αυτήν.

Δημοφιλή από το θέμα