Τι είναι η μακροοικονομική ισορροπία

Τι είναι η μακροοικονομική ισορροπία
Τι είναι η μακροοικονομική ισορροπία

Βίντεο: Τι είναι η μακροοικονομική ισορροπία

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Μονοπώλιο: Αίτια Δημιουργίας, Χαρακτηριστικά, Βραχυχρόνια Ισορροπία 2023, Ιανουάριος
Anonim

Η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας είναι μία από τις βασικές έννοιες της μακροοικονομικής. Χωρίς αυτό, είναι αδύνατο να αναλυθούν άλλα παγκόσμια προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης του κράτους.

Τι είναι η μακροοικονομική ισορροπία
Τι είναι η μακροοικονομική ισορροπία

Σε γενικές γραμμές, η μακροοικονομική ισορροπία είναι η ισορροπία όλων των κύριων συνιστωσών της οικονομίας. Σε αυτήν την κατάσταση, καμία οικονομική οντότητα δεν έχει το κίνητρο να αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η απόλυτη αναλογικότητα επιτυγχάνεται μεταξύ των πόρων και της χρήσης τους, της προσφοράς και της ζήτησης, της κατανάλωσης και της παραγωγής, των χρηματοοικονομικών και υλικών υλικών ροών.

Σε μια οικονομία της αγοράς, αυτή η έννοια θεωρείται ως ισορροπία μεταξύ της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και της πραγματικής ζήτησης για αυτά. Δηλαδή, τα προϊόντα παράγονται ακριβώς όσο θέλουν να αγοράσουν.

Υπάρχουν μερική και γενική ισορροπία. Σε μερική ισορροπία, η αναλογικότητα επιτυγχάνεται σε συγκεκριμένες τομεακές αγορές που αποτελούν μέρος της εθνικής οικονομίας. Η γενική ισορροπία υπονοεί ότι όλες οι εθνικές αγορές έχουν διασυνδεδεμένη ισορροπία. Όταν επιτυγχάνεται γενική μακροοικονομική ισορροπία, οι ανάγκες των μαθητών ικανοποιούνται πλήρως.

Επίσης, η μακροοικονομική ισορροπία μπορεί να είναι πραγματική και ιδανική (θεωρητικά επιθυμητή), σταθερή και ασταθής, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη.

Δημοφιλή από το θέμα