Πώς να λάβετε έκπτωση ΦΠΑ

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να λάβετε έκπτωση ΦΠΑ
Πώς να λάβετε έκπτωση ΦΠΑ

Βίντεο: Πώς να λάβετε έκπτωση ΦΠΑ

Βίντεο: ΕΚΠΤΩΣΗ - ΦΠΑ !!! 2022, Νοέμβριος
Anonim

Ο ΦΠΑ είναι ένας έμμεσος φόρος που καταβάλλεται για καταναλωτικά αγαθά ή υπηρεσίες. Χρεώνεται σε σχεδόν όλους τους τύπους αγαθών και «πέφτει στους ώμους» του τελικού καταναλωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό του ΦΠΑ που προορίζεται να καταβληθεί στον προϋπολογισμό καθορίζεται με τη μορφή της διαφοράς στο ποσό του φόρου που υπολογίζεται με το ποσό πληρωμής για τα προϊόντα που πωλούνται από τον φορολογούμενο και τον φόρο στον οποίο καταβλήθηκε προμηθευτές για τα αγορασμένα υλικά.

Πώς να λάβετε έκπτωση ΦΠΑ
Πώς να λάβετε έκπτωση ΦΠΑ

Οδηγίες

Βήμα 1

Για να λάβετε έκπτωση φόρου ΦΠΑ, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις:

- τα αγαθά πρέπει να αγοραστούν για την υλοποίηση οποιασδήποτε παραγωγικής δραστηριότητας ή για μεταπώληση, καθώς και για άλλες πράξεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ ·

- ο φόρος καταβλήθηκε πράγματι στις τελωνειακές αρχές κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω του τελωνειακού εδάφους ·

- τα εμπορεύματα έχουν καταχωρηθεί ·

- το τιμολόγιο πρέπει να έχει συνταχθεί σωστά.

Βήμα 2

Με τη σειρά τους, οι εκπτώσεις φόρου ΦΠΑ περιλαμβάνουν:

- ΦΠΑ που υπολογίζεται από τον φορολογούμενο στο ποσό της πληρωμής που λαμβάνεται από την επικείμενη παράδοση έργων ή αγαθών. Η καθορισμένη έκπτωση γίνεται από τη στιγμή της αποστολής των σχετικών αγαθών.

- ΦΠΑ για την εγκατάσταση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, την κατασκευή κεφαλαίου, σε αποκτηθέντα κτίρια σε εξέλιξη, υπηρεσίες ή αγαθά που αγοράστηκαν για την παραγωγή κατασκευαστικών και εγκαταστάσεων ·

- το ποσό του ΦΠΑ που χρεώνεται κατά την εκτέλεση υπηρεσιών κατασκευής και εγκατάστασης για ίδια κατανάλωση ·

- το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται για έξοδα για διάφορα επαγγελματικά ταξίδια και έξοδα ψυχαγωγίας εντός των ορίων ·

- την αξία του ΦΠΑ, αλλά το κόστος διαφήμισης και το κόστος λειτουργίας οχημάτων της εταιρείας ·

- ΦΠΑ που καταβλήθηκε για παραβίαση των όρων της σύμβασης.

Βήμα 3

Για να λάβετε έκπτωση ΦΠΑ για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να κάνετε την αποδοχή αντικειμένων για λογιστική.

Βήμα 4

Για να λάβετε παρακρατήσεις ΦΠΑ που παρακρατούνται από αλλοδαπούς, πρέπει πρώτα να τον πληρώσετε στον προϋπολογισμό και να συμμορφωθείτε με τον όρο σχετικά με τη χρήση των αγορασθέντων αγαθών για παραγωγικές δραστηριότητες.

Βήμα 5

Η έκπτωση του ΦΠΑ που υπολογίζεται από την προκαταβολή στο λογαριασμό της επικείμενης εξαγωγής αγαθών που πωλούνται εκτός του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποιείται μόνο μετά την ημερομηνία πώλησης αυτών των αγαθών.

Βήμα 6

Όλες οι εκπτώσεις ΦΠΑ που σχετίζονται με αγαθά που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες παραγωγής και την πώληση αυτών των εξαγόμενων αγαθών μπορούν να γίνουν μόνο με την υποβολή εγγράφων που επιβεβαιώνουν την εξαγωγή στις φορολογικές αρχές.

Δημοφιλή από το θέμα