Πώς να αναφέρετε τη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αναφέρετε τη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων
Πώς να αναφέρετε τη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων

Βίντεο: Πώς να αναφέρετε τη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Πλουτάρχου "Περί Ευθυμίας". Πώς να βρίσκει κανείς κ΄ να διατηρεί την Ψυχική Γαλήνη –Γιώργος Λαθύρης 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Τα περισσότερα από τα δάνεια που εκδίδονται από τράπεζες σε νομικά πρόσωπα παρέχονται για την πληρωμή συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Επομένως, μετά τη συναλλαγή για την οποία λήφθηκε το δάνειο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η στοχευμένη δαπάνη των κεφαλαίων.

Πώς να αναφέρετε τη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων
Πώς να αναφέρετε τη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων

Είναι απαραίτητο

  • - συμφωνίες (συμβάσεις) ·
  • - παραγγελίες χρημάτων ·
  • - λογαριασμοί ·
  • - τιμολόγια ·
  • - φορτηγά
  • - πιστοποιητικά αποδοχής ·
  • - πράξεις που εκτελούνται ·
  • - ισολογισμοί κ.λπ.

Οδηγίες

Βήμα 1

Ο σκοπός των δανείων ελέγχεται από τους υπαλλήλους της τράπεζας που τηρούν το αρχείο της πίστωσης. Κατά κανόνα, ακόμη και κατά τη διαδικασία εξέτασης αίτησης δανείου, ένας πιθανός δανειολήπτης απαιτείται να υποδείξει την κατεύθυνση της δαπάνης των πιστωτικών πόρων, δηλαδή, να υποβάλει στην τράπεζα συμφωνία ή σύμβαση βάσει της οποίας θα γίνουν πληρωμές. Κατά την πληρωμή, ο υπεύθυνος δανείου παρακολουθεί τη συμμόρφωση των λεπτομερειών που καθορίζονται στη συμφωνία και στην εντολή πληρωμής, η οποία είναι το πρώτο βήμα για τον έλεγχο της σκοπούμενης χρήσης του δανείου.

Βήμα 2

Περαιτέρω ενέργειες του δανειολήπτη είναι η μεταφορά στα τραπεζικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση από το δεύτερο μέρος: παραλαβή παγίων περιουσιακών στοιχείων, παραλαβή αγαθών, εκτέλεση έργων και υπηρεσιών και άλλους σκοπούς για τους οποίους εκδόθηκε το δάνειο.

Βήμα 3

Συγκεκριμένα, εάν έχετε λάβει δάνειο για την αγορά αποστολής αγαθών, πάγιων περιουσιακών στοιχείων, πρώτων υλών και προμηθειών, προετοιμάστε φωτοτυπίες συμβάσεων με προμηθευτές, τιμολόγια, τιμολόγια ή πιστοποιητικά αποδοχής και εκτυπώστε επίσης τον ισολογισμό του λογαριασμού από το λογιστικό πρόγραμμα, στο οποίο κεφαλαιοποιήθηκαν τα αποκτηθέντα αντικείμενα. Για να αναφέρετε πιστωτικούς πόρους που στοχεύουν στην πληρωμή για εργασία και υπηρεσίες, θα χρειαστείτε συμβόλαιο, τιμολόγιο ή τιμολόγιο από τον ανάδοχο, καθώς και πιστοποιητικά αποδοχής για την εργασία που εκτελέσατε.

Βήμα 4

Μέρος των δανείων εκδίδεται για την αναπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά κανόνα, επιτρέπεται να ξοδεύει χρήματα για οποιονδήποτε σκοπό ορίζεται από τον χάρτη και να διασφαλίζει τις δραστηριότητες της επιχείρησης: πληρωμή μισθών, μισθώματα και πληρωμές κοινής ωφέλειας, αποπληρωμή χρεών στον προϋπολογισμό κ.λπ., εκτός από την επιστροφή δανείων και πιστώσεων. Για να επιβεβαιώσετε τέτοιου είδους έξοδα, υποβάλετε τις δηλώσεις μισθοδοσίας και μισθοδοσίας της τράπεζας, εντολές πληρωμής για φόρους και τέλη, τιμολόγια προς ενοικίαση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λπ.

Βήμα 5

Κατά κανόνα, πρέπει να πιστοποιούνται φωτοαντίγραφα εγγράφων σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση πιστωτικών κεφαλαίων. Σημειώστε όλα τα φύλλα χαρτιού με το "Το αντίγραφο είναι σωστό" με το χέρι ή με μια σφραγίδα, υπογράψτε με τον επικεφαλής της εταιρείας και τοποθετήστε τη σφραγίδα. Εάν έχει συναφθεί συμφωνία με την τράπεζα σχετικά με τη διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων και τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, στείλτε τα έγγραφα σε σαρωμένη μορφή.

Δημοφιλή από το θέμα