Πώς να προσδιορίσετε το ποσό του εθνικού εισοδήματος

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να προσδιορίσετε το ποσό του εθνικού εισοδήματος
Πώς να προσδιορίσετε το ποσό του εθνικού εισοδήματος

Βίντεο: Πώς να προσδιορίσετε το ποσό του εθνικού εισοδήματος

Βίντεο: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ / ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - Πληρωμή 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Οι μακροοικονομικοί δείκτες χαρακτηρίζουν τη γενική οικονομική κατάσταση στη χώρα, χρησιμεύουν για την ανάλυση των μελλοντικών ευκαιριών και τη συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για να προσδιορίσετε το μέγεθος του εθνικού εισοδήματος, πρέπει να προσθέσετε το εισόδημα που λαμβάνετε για όλους τους πολίτες.

Πώς να προσδιορίσετε το ποσό του εθνικού εισοδήματος
Πώς να προσδιορίσετε το ποσό του εθνικού εισοδήματος

Οδηγίες

Βήμα 1

Για την τυποποίηση των κύριων οικονομικών δεικτών των κρατών, δημιουργήθηκε το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών. Αυτό κατέστησε δυνατή τη σύγκριση δεδομένων για διαφορετικές χώρες και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων μακροοικονομικών προτύπων και σχέσεων. Όλοι οι δείκτες του συστήματος διασυνδέονται και υπολογίζονται σύμφωνα με ορισμένες μεθόδους. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο τρόποι για να προσδιορίσετε το μέγεθος του εθνικού εισοδήματος.

Βήμα 2

Το εθνικό εισόδημα του κράτους είναι η διαφορά μεταξύ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του ποσού της απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των έμμεσων φόρων: ND = ΑΕΠ - ΠΜ - ΚΝ.

Βήμα 3

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αποτελείται από το πρωτογενές εισόδημα κατοίκων που λαμβάνεται όχι μόνο από παραγωγικές δραστηριότητες στη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Πιστεύεται ότι οι μη παραγωγικές δραστηριότητες, δηλαδή υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την έννοια.

Βήμα 4

Το ποσό της απόσβεσης AM είναι ένα σύνολο δαπανών που στοχεύουν στη μείωση ή την εξάλειψη της φθοράς των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, τόσο φυσική (υποβάθμιση της ποιότητας, απώλεια υλικών ιδιοτήτων) όσο και ηθική (απαξίωση του εξοπλισμού, αλλαγή τεχνολογίας παραγωγής κ.λπ.). Η διαφορά μεταξύ του αριθμού ΑΕΠ και ΑΜ ονομάζεται καθαρό εθνικό εισόδημα.

Βήμα 5

Οι έμμεσοι επιχειρηματικοί φόροι είναι οι πληρωμές φόρου που εκφράζονται ως ασφάλιστρο στην τιμή ενός προϊόντος. Έτσι, ο πληρωτής τους δεν είναι επιχειρηματίας, αλλά καταναλωτής, και το ποσό πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό, επομένως εμφανίζεται στον τύπο με το σύμβολο μείον.

Βήμα 6

Η δεύτερη μέθοδος για τον προσδιορισμό του εθνικού εισοδήματος είναι η άθροιση όλων των εισοδημάτων των πολιτών της χώρας που λήφθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Αυτή η αξία περιλαμβάνει: μισθούς, κέρδη από βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες, τόκους καταθέσεων και ενοικίαση γης.

Βήμα 7

Το εθνικό εισόδημα είναι ένα σημαντικό στοιχείο του συστήματος των διεθνών λογαριασμών. Αυτός ο δείκτης χαρακτηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την οικονομική κατάσταση των πολιτών της. Σε αντίθεση με το ΑΕγχΠ και το ΑΕΠ, δεν είναι δείκτης παραγωγής.

Δημοφιλή από το θέμα