Τρόπος υποβολής αιτήματος για προσφορές

Πίνακας περιεχομένων:

Τρόπος υποβολής αιτήματος για προσφορές
Τρόπος υποβολής αιτήματος για προσφορές

Βίντεο: Τρόπος υποβολής αιτήματος για προσφορές

Βίντεο: Dot. | 5 εύκολοι τρόποι για να μην χάνουμε ποτέ την ενέργεια μας | 20/11/2021 2022, Νοέμβριος
Anonim

Το αίτημα για προσφορές είναι η υποβολή παραγγελίας, κατά την οποία ένας απεριόριστος αριθμός ατόμων μπορεί να δει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες για έργα, αγαθά και υπηρεσίες για τις ανάγκες του πελάτη. Η υποβολή παραγγελίας μέσω αιτήματος για προσφορές γίνεται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 94-FZ της 21ης ​​Ιουλίου 2005, συγκεκριμένα, η διαδικασία διεξαγωγής της διαδικασίας περιγράφεται στο μέρος 1 του άρθρου 45.

Τρόπος υποβολής αιτήματος για προσφορές
Τρόπος υποβολής αιτήματος για προσφορές

Οδηγίες

Βήμα 1

Τοποθετήστε στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας ειδοποίηση σχετικά με το αίτημα για προσφορά. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του πελάτη, την ταχυδρομική διεύθυνση και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Περιγράψτε την πηγή χρηματοδότησης για την παραγγελία.

Βήμα 2

Αναφέρατε το όνομα, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων αγαθών, την εργασία ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και τις απαιτήσεις για τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, μέτρα ασφαλείας και ποιότητα προϊόντος.

Βήμα 3

Αναφέρετε τον τόπο και την ώρα παράδοσης των αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση της εργασίας. Σημειώστε τη μέθοδο πληρωμής και λεπτομέρειες σχετικά με το τι πρόσθετες υπηρεσίες, έργα ή αγαθά περιλαμβάνονται στην τιμή του αντικειμένου της αίτησης για προσφορά. Δημιουργήστε ένα έντυπο αίτησης προσφοράς, το οποίο, εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ιστότοπο σε ηλεκτρονική μορφή. Ενημερώστε το χρόνο υποβολής προσφορών προσφοράς.

Βήμα 4

Λάβετε και καταχωρίστε αιτήματα κωδικοποίησης σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιοδικό. Εάν ληφθούν αιτήσεις μετά το τέλος της περιόδου υποβολής, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται στον συμμετέχοντα την ίδια ημέρα. Εάν για ολόκληρη την περίοδο υποβολής της αίτησης για προσφορές, υποβλήθηκε μόνο μία αίτηση, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να παρατείνει την περίοδο υποβολής κατά τέσσερις εργάσιμες ημέρες, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες σχετικά με αυτό στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας.

Βήμα 5

Δημιουργήστε μια προμήθεια προσφοράς. Ελέγξτε τις προσφορές προσφοράς και συντάξτε μια έκθεση αποτίμησης. Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της κοινοποίησης και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 44 του νόμου αριθ. 94-FZ πρέπει να απορριφθούν χωρίς εξέταση. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης πρέπει να συνταχθεί σε δύο αντίγραφα και να υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής προσφοράς.

Βήμα 6

Εντός δύο ημερών από την ημερομηνία υπογραφής, μεταφέρετε ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου στον νικητή του αιτήματος για προσφορές. Τοποθετήστε το πρωτόκολλο στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει αιτήσεις να μπορούν να εξοικειωθούν με αυτό και, εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλουν αίτημα για αποσαφήνιση της αξιολόγησης των προσφορών προσφοράς.

Βήμα 7

Ολοκληρώστε μια σύμβαση με τον νικητή του αιτήματος για προσφορές 7 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης του πρωτοκόλλου στον επίσημο ιστότοπο και το αργότερο είκοσι ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του.

Δημοφιλή από το θέμα